MAI PHƯƠNG

Mai Phương (sinh ngày 10 tháng 8 năm 1983 tại Nam Định) hiện đang là Tổng Giám Đốc tại công ty Cổ phần Sundoor và là một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn, thi công các loại cửa cao cấp.

Mai Phương - CEO tại Công ty Cổ phần Sundoor

Mai Phương - CEO Công ty cổ phần sundoor

Thông tin cá nhân

Kinh nghiệm làm việc

Tổng công ty 36 – CTCP | 2008 – 2012

Chức vụ: Chuyên viên Kinh doanh

Công ty Cổng phần Sundoor | Từ 2013 đến nay

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chứng Chỉ Và Khóa Học Đã Tham Gia

Để có thể thực hiện tốt các công việc của một chuyên viên kinh doanh đến khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành tại Công ty Cổ phần Sundoor thì Mai Phương đã tích cực tham gia các khóa học phục vụ cho công việc: 

  • Khóa học về Nghệ thuật lắng nghe và thấu hiểu
  • Khóa học về Nghệ thuật đàm phán & thương lượng
  • Khóa học về Kỹ năng quản lý thời gian
  • Khóa học về Làm việc nhóm & giải quyết xung đột
  • Khóa học về Chiến lược kinh doanh
  • Khóa học về Quản trị tài chính
  • Khóa học về Quản trị nhân sự

Thành Tựu

  • Giải thưởng nhân viên xuất sắc của năm tại Tổng công ty 36 – CTCP
  • Giải thưởng lãnh đạo trẻ xuất sắc tại Công ty Cổ phần Sundoor

CÁC DỰ ÁN MAI PHƯƠNG ĐÃ TRIỂN KHAI

CÁC BÀI VIẾT CỦA MAI PHƯƠNG TRÊN SUNDOOR