Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng SUNDOOR

Sundoor hiểu rằng quyền riêng tư của khách hàng là rất quan trọng. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (“Chính sách bảo mật”) sẽ giải thích cách Sundoor thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

1. Thông tin Sundoor thu thập

Sundoor có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng từ các nguồn sau:

 • Thông tin mà khách hàng cung cấp cho Công ty Cổ phần Sundoor khi đăng ký tài khoản, đặt hàng, hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, thông tin thanh toán, và các thông tin khác.
 • Thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi khi tương tác với các dịch vụ, chẳng hạn như khi truy cập trang web Sundoor.vn, sử dụng ứng dụng, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về thiết bị của khách hàng, hành vi duyệt web của khách hàng, và các thông tin khác.
 • Thông tin mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác tiếp thị hoặc các nhà cung cấp dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về lịch sử mua hàng của khách hàng hoặc các thông tin khác.

2. Cách Sundoor.vn sử dụng thông tin

Sundoor sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
 • Liên hệ với khách hàng để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ.
 • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ.
 • Thực hiện các nghĩa vụ pháp lý.
 • Để bảo vệ quyền lợi của Công ty và của khách hàng.

3. Cách Sundoor chia sẻ thông tin

Sundoor có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba sau:

 • Các đối tác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như các công ty vận chuyển, các công ty xử lý thanh toán, hoặc các công ty cung cấp dịch vụ tiếp thị.
 • Các cơ quan chính phủ khi chúng tôi được yêu cầu theo quy định pháp luật.

Sundoor cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào không được khách hàng đồng ý trừ khi được phép theo quy định pháp luật.

4. Cách Sundoor bảo vệ thông tin

Sundoor sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm:

 • Bảo mật thông tin cá nhân trên máy tính và máy chủ của chúng tôi.
 • Sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân khi truyền tải trên internet.
 • Hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân của khách hàng cho các nhân viên được ủy quyền.

5. Quyền của khách hàng

Khách hàng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập: Khách hàng có quyền yêu cầu Sundoor cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi đang lưu trữ về họ.
 • Quyền chỉnh sửa: Khách hàng có quyền yêu cầu Sundoor chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền xóa: Khách hàng có quyền yêu cầu Sundoor xóa thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền hạn chế xử lý: Khách hàng có quyền yêu cầu Sundoor hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền phản đối xử lý: Khách hàng có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền di chuyển dữ liệu: Khách hàng có quyền yêu cầu Sundoor cung cấp thông tin cá nhân của họ cho một bên thứ ba khác.

Để thực hiện các quyền của mình, khách hàng vui lòng liên hệ với Sundoor theo thông tin liên hệ được cung cấp trên website của chúng tôi.

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Sundoor có thể thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật bằng cách đăng thông báo trên website của chúng tôi.

7. Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Sundoor để được giải đáp.